Deň bez dlhov: Nechajte si v novembri zadarmo poradiť

Bratislava, 25. októbra 2023 – Na Slovensku prebehne 11. ročník Dňa bez dlhov. Ľudia, ktorí zápasia so splácaním dlhov a potrebujú poradiť, môžu počas celého mesiaca novembra využiť bezplatnú telefónnu linku 0800 223 322 alebo klásť svoje otázky prostredníctvom webových stránok www.nasedlhy.sk. Súčasne záujemcovia môžu odborných poradcov zadarmo požiadať o výpis z Centrálnej evidencie exekúcií, teda informáciu, či sa proti nim aktuálne vedie exekúcia. Organizátorom Dňa bez dlhov je spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Akcia prebieha v spolupráci s projektom moje-financie.sk, mestami Prešov a Košice a neziskovou organizáciou Človek v ohrození.

Deň bez dlhov spoločnosť KRUK usporiadala prvýkrát pred pätnástimi rokmi v Poľsku. Postupne sa projekt rozšíril aj do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko.

„V reakcii na infláciu a všeobecne nepriaznivú ekonomickú situáciu pribúda ľudí s dlhmi po splatnosti, a to bez ohľadu na vekové kategórie. Súčasnou najčastejšou príčinou nesplácania záväzkov je strata zamestnania a choroba dlžníka alebo člena jeho rodiny, čo spolu úzko súvisí. Ľudia sa čím ďalej, tým častejšie ocitajú v situácii, že so zníženým príjmom nedokážu vyjsť a nevedia si rady, ako postupovať v takejto náročnej životnej situácii. A práve týmto ľuďom sa snažíme pomôcť. Počas celého novembra môžu záujemcovia kontaktovať zadarmo našich odborných poradcov, ktorí im poradia, ako postupovať krok za krokom, ako si usporiadať rodinný rozpočet, kde obmedziť výdavky alebo ako zohnať ďalší zdroj príjmov. Pri výraznom znížení príjmu zostáva základom komunikácia s veriteľom a dohodnutie sa na rozložení záväzkov na dlhšie časové obdobie,“ vysvetľuje Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Vďaka pokračujúcej spolupráci s projektom moje-financie.sk je ponuka bezplatného výpisu z Centrálneho registra exekúcií naďalej bezplatná. „Portál moje-financie.sk spolupracuje na vzdelávacom podujatí Deň bez dlhov už štvrtý rok. Staráme sa o finančné zdravie občanov, ktorí na portáli môžu získať prehľad o svojich finančných záväzkoch alebo informácie o svojej bonite. V rámci Dňa bez dlhov sa záujemcovia môžu dozvedieť, či a koľko majú exekúcií, vrátane ich detailov,“ dodáva Romana Knyblová, projektová manažérka portálu moje-financie.sk.

Nezisková organizácia Človek v ohrození sa v rámci svojich aktivít intenzívne venuje vzdelávaniu svojich klientov. „V rámci našej praxe evidujeme, že finančná gramotnosť v marginalizovaných rómskych komunitách je na nízkej úrovni, s čím primárne súvisí aj ich dlhová situácia. Prostredie a život v komunitách, ktoré sa snažíme rozvíjať, je poznačené nedostatkom finančných, mentálnych, emocionálnych a iných zdrojov. Časť ľudí, s ktorými pracujeme, preferuje životné stratégie orientované na prítomnosť. Život zo dňa na deň zvyšuje ich odkázanosť na sieť sociálneho zabezpečenia a systém dávok, ktorý často nekryje náklady na dôstojný život. Takto sa požičiavanie stáva prirodzenou stratégiou prežitia. Na Slovensku prevádzkujeme komunitné centrá v piatich obciach, v ktorých sa zameriavame na dlhodobú a komplexnú podporu ľudí. V lokalitách sme denne v teréne a snažíme sa hlbšie vniknúť do situácie dlžníka, porozumieť mechanizmom jeho správania, životným stratégiám a správne nastaviť poradenský systém práce. Pozitívne vnímame možnosť osobného bankrotu a pôsobenie bezplatnej dlhovej poradne, ale reflektujeme aj potrebu ďalšej práce a dôležitosť nadväzných programov, ako je pracovné poradenstvo a zvyšovanie finančnej gramotnosti,“ doplňuje Anastazij Momot, vedúci programu sociálnej práce.

Priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov v tomto roku je rovnaká ako v minulom

Z pravidelných analýz spoločnosti KRUK vyplýva, že priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov v roku 2023 je 2 600 eur, rovnako ako v roku 2022. Stále platí, že si častejšie a viac požičiavajú muži (58 % dlžníkov s priemerným dlhom viac ako 2 900 eur). Najviac dlžníkov opäť pochádza z Košického kraja, kde býva necelých 18 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom 2 300 eur. V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (3 400 eur), ktorí tvoria 9 % všetkých dlžníkov v SR.

O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb. Hlavnou prednosťou, ktorou sa spoločnosť KRUK vyznačuje, je partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splácaní dlhov. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.cz.kruk.eu.

 
 
Kontakt pro média
Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Rady a tipy