Čo urobíme, keď máme finančné problémy? Na čom začneme šetriť?

Ak sa slovenské domácnosti dostanú do finančných problémov, začnú najskôr šetriť na nákupoch oblečenia.

 Následne obmedzia výdavky za zábavu a kultúru alebo sa vzdajú dovolenky. Na pôžičky sa spoliehajú len minimálne a skôr využijú úspory. Správanie Slovákov v prípade nepriaznivej finančnej situácie zisťoval prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

Obmedzenie nákupov oblečenia uvádza ako hlavný krok k úsporám 65 % dopytovaných Slovákov – výrazne viac ženy (69 %) než muži (61 %). V predchádzajúcom dopytovaní na tú istú tému pred rokom uvádzalo úspory pri nákupoch oblečenia 59 % Slovákov. Na druhom mieste respondenti uvádzajú obmedzenie nákladov na zábavu a kultúru. Návštevy reštaurácií, kín alebo divadiel si pri nedobrej finančnej situácii odoprie 54 % Slovákov (v predchádzajúcom prieskume to bolo 52 %) a podobný podiel respondentov (53 %, predchádzajúcich 47 %) utratí menej za cestovanie a dovolenky. V rámci týchto kategórií úspor sú rozdiely medzi mužmi a ženami úplne zanedbateľné.

Výrazný nárast medziročne zaznamenalo obmedzenie spotreby energií a vody. Dnes by sa na tieto úspory sústredilo 52 % slovenských domácností, zatiaľ čo pred rokom to bolo len 26 %. Narástla aj snaha ušetriť na vzdelávaní a záujmových aktivitách detí – z 9 % na súčasných 12 % – a na výdavkoch spojených so zdravím (vitamíny, lieky nehradené zo zdravotného poistenia a ďalšie) – zo 16 % na 28 %.

Slováci v prípade zníženia alebo úplného výpadku svojich príjmov pri šetrení logicky postupujú od tovaru a služieb, ktoré nepatria ku každodenným potrebám. S ohľadom na medziročný nárast cien elektriny a plynu by sa viac než kedykoľvek predtým snažili ušetriť práve na energiách. Až ako posledné v rade by obmedzili výdavky na vzdelávanie a rozvoj detí, ale aj tieto úspory už zvažujú častejšie než predtým. V momente, kedy sa domácnosť dostane do ekonomických problémov, je veľmi podstatné realisticky vyhodnotiť svoje finančné možnosti, vytvoriť si konkrétny plán, kde obmedziť výdavky, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie,“ hovorí Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Viac než pred rokom by sa Slováci v prípade zhoršenia svojej finančnej situácie obmedzili pri nákupe potravín. Zatiaľ čo vlani tento spôsob úspory uvádzalo 41 % respondentov, teraz je to 51 % – pričom nákupom lacnejších potravín by sa snažili ušetriť skôr ženy (55 %) než muži. Takmer pätina (18 %) slovenských domácností by sa snažila šetriť na prevádzke vlastného auta a viac využívať hromadnú dopravu (v predchádzajúcom prieskume šlo o 16 % respondentov).

Nepriaznivá finančná situácia vedie chudobnejšie domácnosti k ďalšiemu šetreniu na potravinách a oblečení, domácnosti s vyšším príjmom obmedzujú predovšetkým zábavu a dovolenky a sústredia sa aj na úspory energií. Pozitívne je, že absolútne minimum z respondentov by zníženie príjmu riešilo úverom vo finančnej inštitúcii alebo pôžičkou od priateľov či rodiny. Skôr by sa sústredili na využitie úspor,“ hovorí Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Prípadné finančné ťažkosti by sa úverom vo finančnej inštitúcii alebo pôžičkou od priateľov snažili riešiť len necelé dve percentá slovenských domácností, ale 25 % Slovákov by sa skôr spoľahlo na svoje úspory. To je o niečo menej než 36 % respondentov v predchádzajúcom prieskume a stále pritom platí, že na úspory sa môžu spoľahnúť skôr muži než ženy.