Domáci rozpočet

Chcete mať svoj domáci rozpočet pod kontrolou?

Vyplňte svoj domáci rozpočet do nižšie uvedeného formulára alebo si stiahnite šablónu.

Pracujte s ňou pravidelne každý mesiac. Zostavte si zoznam všetkých výdavkov a príjmov a plánujte ich dopredu.
Odteraz sa už nedostanete do neočakávaných situácií, a ak áno, budete na ne pripravení.

 
Čo môžete urobiť, aby vám dlhy neprerástli cez hlavu?
 
 • Zistite, kde všade môžete mať dlh.
 • Dlhy riešte aktívne – kontaktujte veriteľov a dohodnite sa na splátkovom kalendári.
 • Snažte sa zabrániť narastaniu dlhov – komunikujte s veriteľmi a splácajte.

Plánujte si domáci rozpočet – veďte si prehľad o svojich financiách.

PRINÁŠAME VÁM INTERAKTÍVNY DOMÁCI ROZPOČET

Sem si môžete zapísať svoje výdavky.

Vydanie

Suma

Nájomné/náklady na bývanie
Energia (elektrina, plyn, kúrenie)
Mobilný telefón – tarifa
Internet, TV, mobilné aplikácie (napr. Netflix, Spotify, Voyo)
Doprava (auto: pohonné hmoty, výmena oleja, opravy/lístky na MHD/taxi)
Nákupy/životné náklady (potraviny, čistiace prostriedky, kozmetika, lieky)
Poistenie (napr. životné, úrazové, poistenie domácnosti, dôchodkové poistenie, poistenie zodpovednosti)
Ostatné platby (napr. daň z nehnuteľnosti, dane)
Voľný čas (napr. vstupenky do kina, divadla, koncerty/knihy, CD, časopisy)
Šport (vstupenky, členské poplatky)
Zábava a stravovanie mimo domu (kluby, reštaurácie, bary, rýchle občerstvenie)
Oblečenie, obuv, šperky
Vybavenie domácnosti (spotrebiče, nábytok, dekorácie atď.)
Starostlivosť o zdravie/telo (masáže, kaderníctvo, kozmetika, kúpele)
Výdavky na záujmy a koníčky
Výdavky na vzdelávanie (škôlka, škola, stravovanie v školskej jedálni, školské pomôcky a potreby)
Záujmové krúžky pre deti, školská družina, školské výlety
Náklady na spoločenské zvieratá
Iné
Splátky dlhov
CELKOM

AKO PLÁNOVAŤ DOMÁCI ROZPOČET?

 • Zamyslite sa nad spôsobom vedenia domáceho rozpočtu (stačí ceruzka a papier).
 • Rozdeľte si výdavky na pravidelné a príležitostné (napr. Vianoce, narodeniny) a určte ich priority (hypotéka, nájom, komunálne služby, koníčky atď.).
 • Zapisujte si všetky výdavky (zaznamenávajte presné sumy) a uchovávajte účtenky.
 • Rozlišujte medzi potrebou a túžbou: vec, ktorú chcete, si kúpte až po dôkladnom zvážení.
 • Nakupujte len so zoznamom, nechoďte do obchodu náhodne.
 • Plánujte výdavky: po výplate najprv uhraďte najdôležitejšie výdavky a až potom tie bežné.
 • Zapisujte si príjmy. 
 • Použite len tie peniaze, ktoré máte – do rozpočtu na strane príjmov nezahŕňajte pôžičky ani kreditné karty.

TU SI MÔŽETE STIAHNUŤ ŠABLÓNU NA VYTVORENIE DOMÁCEHO ROZPOČTU, KTORÚ BUDETE PRAVIDELNE KAŽDÝ MESIAC VYPĹŇAŤ.