Čo máte robiť, keď nemôžete platiť splátky?

Zadlženie v zmysle väčšieho počtu záväzkov je obvyklá vec, len ťažko by sme si kúpili napríklad byt či auto. Na splátky často nakupujeme aj počítače, bielu techniku, audio a video zariadenia. Úver má teda takmer každý z nás, niekto i viac úverov.

Ak riadne platíte úverové splátky a mesačné poplatky, nie je to až taký problém. Ten začne, keď dochádzajú peniaze na ich zaplatenie. Ako postupovať v takom prípade?

1. Kontaktujte veriteľa alebo správcu pohľadávok

Keď sa blíži ďalší termín splatnosti a vy máte prázdnu peňaženku, najdôležitejšie je zachovať pokoj a konať! Vyhýbanie sa kontaktu s veriteľom je najhoršou voľbou. Veriteľ alebo správca pohľadávok konajúci jeho menom určite budú vymáhať svoje pohľadávky. Ak zistia, že sa s dlžníkom nedá dohodnúť, môžu postúpiť vec súdu a potom exekútorovi. Najlepšie je snažiť sa vyriešiť problém dlhu zmiernou cestou. Okrem toho, ak váš dlh prevezme správca pohľadávok, je to pre vás priaznivejšie, pretože správca pohľadávok má viac možností dohody než napríklad banka. Napríklad správca pohľadávok spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ponúka zadlženým osobám možnosť splácať dlh vo výhodných splátkach – prijateľných a prispôsobených aktuálnym finančným možnostiam dlžníka.

2. Vyjednávajte

Buďte ku svojmu veriteľovi úprimní, otvorene mu povedzte o svojej finančnej situácii a navrhnite mu prijateľný spôsob splatenia dlhu. Veriteľ tak môže napríklad uvážiť pozastavenie splátok na určitý čas alebo zníženie mesačnej splátky so súčasným predĺžením splátkového obdobia. Vďaka tomu sa vaše mesačné záväzky aspoň trochu znížia.

3. Nájdite si dodatočný príjem

Stojí za to vyhľadať možnosti získania dodatočných prostriedkov, napríklad z príležitostných prác či sociálnych dávok. V tomto prípade je ale nutné zapamätať si, že peniaze získané zo sociálnych dávok nie je možné využiť na splatenie dlhu. Zaplatením bežných potrieb z tejto finančnej podpory, napríklad nájomného, môžete získať dodatočné prostriedky na uhradenie dlžnej sumy. Vždy sa vyplatí šetriť. Stačí napríklad zatvoriť vodovodný kohútik, keď vodu nepotrebujete, či zhasnúť svetlo v miestnosti, v ktorej momentálne nikto nie je. Tak znížite poplatky za vodu, elektrinu a pod.

4. Dlh môžete upraviť

Ak máte niekoľko úverov, ktorých celková výška prekračuje vaše možnosti, skúste si pozrieť ponuku konsolidačných úverov. Je to špeciálne riešenie, ktoré umožňuje zníženie mesačných záväzkov. Ide o zlúčenie menších pôžičiek do jednej „zastrešujúcej” pôžičky (úveru), z ktorej sa uhradia všetky dané pohľadávky. Úver bude síce trvať dlhšie, ale na druhej strane mesačné záväzky príliš nezaťažia domáci rozpočet.

5. Zmena zaistenia, pristúpenia alebo predaj

V prípade vysokého hypotekárneho úveru a jeho následného nesplácania môže dôjsť až ku strate bytu či nehnuteľnosti. Ak máte iné nehnuteľnosti, napr. pozemky, môžete začať uvažovať o zmene zaistenia. S takým riešením musí samozrejme súhlasiť aj veriteľ.

Pomoc môžete hľadať u svojich príbuzných či priateľov, s ktorými sa môžete dohovoriť, že budú splácať vaše pohľadávky a vy im peniaze vrátite, len čo sa situácia zlepší. Občas takúto formu spolupráce využíva banka ako dodatočné zaistenie úveru. Formálne ide o pristúpenie k dlhu. Pristupujúca osoba zodpovedá v tomto prípade spoločne a solidárne s dlžníkom za splatenie pohľadávky. Pristúpenie k dlhu môže byť silným argumentom pri rokovaní s bankou, keď napríklad žiadate o zvýšenie úverovej sumy.

Ak napriek tomu nedokážete hypotekárny úver splácať, jediným riešením je predaj nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zaistenia. Lepšie je nájsť záujemcu, než nechať exekútora, aby vašu nehnuteľnosť predal v dražbe, pretože vtedy by cena nehnuteľnosti bola určite oveľa nižšia než jej trhová cena.

Bez ohľadu na to, čoho sa dlh týka a akú má výšku, platí základné pravidlo: vezmite veci do vlastných rúk a aktívne hľadajte spôsoby riešenia finančných problémov. Je dôležité, aby ste ukázali veriteľovi, že vám záleží na splatení vášho dlhu. Stojí za to pravidelne splácať i menšie sumy, než je potrebné. Veriteľ alebo správca pohľadávok, ktorý uvidí vašu dobrú vôľu, bude ochotnejšie rokovať o podmienkach splatenia.