Ako poznať finančné problémy partnera?

Uzatvára sa váš partner, vyhýba sa rozhovorom o financiách, schováva doklady? Ak ste spozorovali niečo podobné v jeho správaní, môže to znamenať, že má problémy s dlhmi. Vezmite preto veci do vlastných rúk a ukážte mu, že sa môžete spoločne vymaniť z dlhovej slučky.

Je prirodzené, že hovoríme o svojich problémoch s blízkou osobou. Určitú výnimku však môžu predstavovať problémy týkajúce sa našej finančnej situácie. Najmä muži nehovoria o nedostatku peňazí, pretože to pre nich znamená obrovské zlyhanie. V prípade zadlženia je pre muža typické zatajovanie problémov. Z tohto dôvodu sa muži často cítia osamelí a neschopní. Dodatočným bremenom je pocit zodpovednosti za rodinu. Zníženie výdavkov znamená zníženie kvality života príbuzných, neschopnosť uspokojiť ich potreby, čo si otcovia rodín často nechcú pripustiť.

Ak sa teda domnievate, že váš partner má finančné problémy, pohovorte si s ním a prejavte pochopenie, prípadne mu pomôžte. Spýtajte sa, aké sú dôvody tejto situácie, aký veľký je dlh a či partner už dostal nejaké písomnosti od spoločnosti, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok. V prípade, že ho už vymáhač kontaktoval, pozorne si prečítajte doručený list. Zachovajte pokoj, ide o situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť každý a z ktorej existuje cesta von.

Najskôr zatelefonujte na číslo uvedené v liste. Rýchly kontakt s inkasnou agentúrou je prvým a najdôležitejším krokom k vyriešeniu problémov. Nemusíte sa obávať. Vďaka tomuto rozhovoru sa podrobnejšie zoznámite so situáciou a zistíte, aké máte možnosti splácania dlhu.

Napríklad spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ponúka zadlženým osobám možnosť stanoviť si dĺžku splácania dlhov. Stačí len zavolať a dojednať podmienky splátkovej dohody. Keď uzatvoríte takúto dohodu, prestanete byť dlžníkom a vraciate sa medzi osoby, ktoré len splácajú splátky. Ak dané splátky splácate včas, v budúcnosti už nedostanete výzvy na zaplatenie a vec nebude postúpená súdu.