Aké sú najčastejšie kladené otázky v rámci akcie Deň bez dlhov?

Otázky_den_bez_dluhu_Kruk

Pripravili sme si pre vás súhrn otázok, na ktoré naši poradcovia najčastejšie v rámci Dňa bez dlhov na bezplatnej telefonickej linke alebo cez kontaktný formulár odpovedajú.

Čo je to Deň bez dlhov?

Deň bez dlhov je medzinárodná iniciatíva s dlhoročnou tradíciou, organizovaná spoločnosťou KRUK, ktorá má za cieľ poskytovať bezplatné poradenstvo ľuďom v ťaživej finančnej situácii. V rámci Dňa bez dlhov, ktorý spoločnosť KRUK organizuje v spolupráci so svojimi partnermi z radov neziskových organizácií, sa môže každý zdarma poradiť o svojej finančnej situácii a dlhoch. V tomto roku sme akciu presunuli do online priestoru kvôli aktuálnej epidemickej situácii. Verejnosť tak mohla k informovaniu sa využiť bezplatnú telefonickú linku 0800 223 322 alebo kontaktný formulár na webových stránkach www.nasedlhy.sk.

Ako mám postupovať, keď mám niekde dlh?

1. Buďte aktívni

2. Kontaktujte svojho veriteľa

3. Začnite dlhy splácať, nie navyšovať
– Nikdy neriešte splácanie dlhu tým, že si vezmete ďalšiu pôžičku – tým by ste sa dostali do dlhovej pasce, z ktorej sa ťažko uniká

4. Urobte si zoznam dlhov
– Spojte sa so všetkými veriteľmi a zistite aktuálny stav – koľko kde dlžíte, aké sú podmienky splácania atď.

5. Dajte dlhom priority podľa dôležitosti
– Prednosť dajte dlhom, ktoré majú vysoké pokuty za omeškané splátky

6. Dohodnite si splátkové kalendáre u veriteľov
– Ukážete tým ochotu vaše dlhy riešiť
– Pokúste sa dohodnúť s veriteľom na takej výške mesačných splátok, ktorú skutočne budete schopní splácať

7. Udržujte pravidelný kontakt s veriteľmi
– Pokiaľ nebudete schopní zaplatiť splátku v danom mesiaci, dohodnite sa s veriteľom na odložení či znížení splátky

8. Podporu a pomoc nájdete u svojich najbližších
– Cesta z dlhov nebýva jednoduchá, a preto je dôležitá psychická podpora Vašich blízkych

9. Pripravte si domáci rozpočet
– Starostlivo sledujte svoje mesačné príjmy a výdaje

10. Hľadajte možnosť pre zvýšenie príjmov
– Ku svojej bežnej práci sa pokúste nájsť dodatočnú brigádu, výpomoc pre známych, kamarátov apod.

11. Pokiaľ sa Vaše situácia nezlepší, pokúste sa vyhľadať pomoc u neziskovej organizácie Centrum právnej pomoci, ktorá Vám pomôže s oddlžením.

Čo môže nasledovať, pokiaľ svoj dlh nesplácam a s veriteľom nekomunikujem?

1. Dlh Vám bude neustále narastať o úroky a zmluvné pokuty
2. Veriteľ často dlžníka opakovane upozorňuje na nesplácaný dlh
3. V krajnom prípade veriteľ následne odovzdá dlh na súdne vymáhanie
4. Na základe súdneho rozhodnutia môže dôjsť k odovzdaniu prípadu na exekúciu, ktorá okrem iného navýši dlh ešte o ďalšie poplatky atď.

Ako môžem získať zdarma výpis z centrálnej evidencie exekúcií?

Obráťte sa na nás cez kontaktný formulár na webe www.nasedlhy.sk, vyplňte svoje údaje a prejdite si súhlas so spracovaním osobných údajov. Potom Vám bude v rámci novembrovej akcie Deň bez dlhov informácia zaslaná na Vami vyplnenú emailovú adresu.

Môžem získať zdarma výpis z CEE i pre svojho rodinného príslušníka?

V rámci akcie Deň bez dlhov poskytujeme výpis len pre danú osobu, ktorá nás kontaktuje. Centrálna evidencia exekúcií je ale verejným registrom a informáciu si tam môže zistiť každý, kto za to zaplatí.

Moje dlhy sú naozaj vysoké, mám niekoľko exekúcií a nemôžem ich platiť mesačne. Ako môžem požiadať o platobnú neschopnosť?

Ak sa cítite v takejto vážnej finančnej situácii, môžete podať návrh na insolvenčnú správu spolu so žiadosťou o odpustenie dlhu. Existujú však jasne definované podmienky, kedy môžete podať žiadosť a ako musíte splatiť, aby ste splatili dlh. Napríklad neziskové organizácie od našich partnerov, ktoré zvyčajne poskytujú tieto služby bezplatne, môžu pomôcť s návrhom platobnej neschopnosti.

Obráťte sa na službu občianskeho alebo dlhového poradenstva v mieste vášho bydliska. Pomôžeme vám ho nájsť na našej bezplatnej linke 800 700 880 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.