Viac ako štvrtine Slovákov stačia peniaze len na najlacnejšie potraviny a oblečenie

Viac ako štvrtine Slovákov stačia peniaze len na najlacnejšie potraviny a oblečenie

Bratislava, 8. novembra 2022 – Podiel domácností, ktorým mesačný rozpočet vystačí len na najlacnejšie potraviny a oblečenie, sa v medziročnom porovnaní zvýšil z vlaňajších 22 % na tohtoročných 27 % a predstavuje viac ako štvrtinu slovenských rodín. Viac ako polovica slovenských domácností (51 %) hospodári s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb i závažnejších výdavkov a ešte dokáže ušetriť. Pred rokom sa však v rovnakej finančnej situácii podľa vlastného hodnotenia nachádzali až dve tretiny (66 %) slovenských rodín. Prieskum finančnej situácie slovenských domácností si opakovane necháva vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

Výrazne klesol aj podiel Slovákov, ktorí uvádzajú, že hospodária s vyrovnaným rozpočtom a zároveň majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú. V roku 2021 išlo o 21 % slovenských domácností, zatiaľ čo dnes takto hodnotí svoju finančnú situáciu len 13 % respondentov prieskumu. Ďalší výrazný pokles nastal v najpočetnejšej skupine respondentov, ktorí majú dostatok peňazí na pokrytie základných potrieb a na väčšie výdavky si sporia: z vlaňajších 43 % na súčasných 37 %.

Ukazuje sa, že nepriaznivá ekonomická situácia sprevádzaná vysokou infláciou a výrazným nárastom cien energií sa dotýka nielen najchudobnejších slovenských rodín, ale aj domácností, ktoré svoju finančnú situáciu hodnotia ako dobrú, či dokonca veľmi dobrú. Žiaľ, najviac sa zvýšil podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s peniazmi na hrane a rozhodne si ich nemôžu odkladať na neplánované výdavky,“ upozorňuje Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Okrem toho sa zvýšil podiel respondentov, ktorí majú peniaze len na najlacnejšie potraviny a nemôžu si kúpiť ani najlacnejšie oblečenie, a to z 8 % na 13 %. O tri percentuálne body, na 8 %, sa zvýšil počet domácností, ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie.

Okrem nezamestnaných majú so svojou finančnou situáciou problémy aj dôchodcovia a rodičia na rodičovskej dovolenke, v oboch prípadoch ide viac ako polovicu respondentov (59 %, resp. 56 %). Ako veľmi dobrú hodnotia svoju finančnú situáciu najmä zamestnanci v odbore IT a telekomunikácií, ako aj pracovníci v školstve, vede a výskume. S rodinným hospodárením sú najviac spokojní obyvatelia Bratislavského kraja, kde má viac ako štvrtina (27 %) respondentov dostatok peňazí na bežné výdavky i sporenie alebo žije v hojnosti. Zásadným nedostatkom financií naopak trpia obyvatelia Trnavského kraja, v ktorom viac ako polovica (57 %) domácností nakupuje len najlacnejšie potraviny a oblečenie a často im rozpočet nestačí ani na tieto základné potreby. Situácia v Košickom kraji je len o málo lepšia.

„So svojou finančnou situáciou sú spokojní najmä vysokoškoláci a ľudia vo veku 18 až 24 rokov, naopak najmenej spokojní sú ľudia so základným vzdelaním bez maturity. Problémy pri vychádzaní s rodinným rozpočtom majú viac ženy, a najmä ľudia starší ako 45 rokov,“ dodáva Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

 

DEŇ BEZ DLHOV 2022

Počas celého novembra prebieha neziskové podujatie Deň bez dlhov, v rámci ktorého má každý možnosť bezplatne sa poradiť o svojej finančnej situácii a dlhoch a nastaviť si riešenie, ako sa dlhov zbaviť. Tento rok sa na Slovensku koná už jeho 10. ročník. Pre verejnosť je pripravená bezplatná linka 0800 223 322 alebo kontaktný formulár na webovej stránke www.nasedlhy.sk. Naši odborní poradcovia poskytnú záujemcom na požiadanie bezplatný výpis z Centrálneho registra exekúcií, t. j. informáciu o tom, či je proti nim v súčasnosti vedená exekúcia.

Organizátorom Dňa bez dlhov je spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Podujatie sa koná v spolupráci s projektom moje-financie.sk, mestami Prešov a Košice a neziskovou organizáciou Človek v ohrození.

O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb. Hlavnou prednosťou, ktorou sa spoločnosť KRUK vyznačuje, je partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splácaní dlhov. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.cz.kruk.eu.

 
 
Kontakt pro média
Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz